Gimbobrzyjazny poradnik ~ Metody sprawdzania adresu ip
Gimboprzyjazny poradnik ~ Metody sprawdzania adresu ip

Czym jest adres ip?
Adres IP (ang. IP address) – liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej w protokole IP, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny)

Źródło: WikipediaJak zatem sprawdzić nasz adres ip?

W przeglądarce wpisujemy http://januszspiewa.pl/ip.php lub kliknij w ten link

Możemy użyć też polecenia curl:

curl januszspiewa.pl/ip.php
Your IP

Your IP

Client

Your IP: 31.88.55.11 (Port: 55864)
Your hostname: myispdomain.tld
Your User Agent: curl/7.71.0
X_FORWARDED_FOR: 31.88.55.11
Request Method: GET

Server

Server's IP: 127.0.0.1 (Port: 80)
Server's hostname: localhost
Software: Apache
CGI Version: CGI/1.1
Protocol: HTTP/1.1


Dużo informacji prawda?Możemy sobie uprościć prace i nie śmiecić terminala niepotrzebnymi danymi więc użyjmy kombinacji curl i grep

Wpisujemy w terminalu

Januszspiewa.pl/ip.php | grep Your

Wynik :


Your IP

Your IP: 31.88.55.11 (Port: 63970)
Your hostname: myispdomain.tld
Your User Agent: curl/7.71.0


Jak zmienić useragent w curl ?

Wystarczy dodać parametr -A do curl'a


Ja podszyję się pod nieistniejącą przeglądarkę JanuszFox w wersji 6.66

curl -A "JanuszFox ver 6.66" januszspiewa.pl/ip.php

Wynik pracy polecenia :


Your IP

Your IP

Client

Your IP: 31.88.55.11 (Port: 18276)
Your hostname: myispdomain.tld
Your User Agent: JanuszFox ver 6.66
X_FORWARDED_FOR: 31.60.102.241
Request Method: GET

Server

Server's IP: 127.0.0.1 (Port: 80)
Server's hostname: localhost
Software: Apache
CGI Version: CGI/1.1
Protocol: HTTP/1.1


Inne przykłady dotytczące tematu postu : są tutaj

Skrypt w PHP do sprawdzania ip: https://github.com/jusdepatate/your-ip

Do stworzenia tego artukułu korzystałem ze świetnego emulatora terminala

Ten wpis powstał w programie vim

« Poprzedni wpis

Następny post »

Ostatnia aktualizacja 21.07.2020 18:12